Theodorus Pansier

Theodorus Pansier

Theodorus Pansier (geb. in Scheveningen 3-07-1767 overl. 1-05-1818) was onder meer  schepen,  wijkmeester en opperbrandmeester te Scheveningen, administrateur van de Franse troepen en seinmeester van de Hollandse kusten bij de optische telegraaf en reder. Hij heeft ook in de gemeenteraad van den Haag gezeten.

Meer weten:  Theodorus Pansier (1767 – c.1818) – Genealogy (geni.com)

Willem Kuijper

Willem Kuiper

De Willem Kuijperstraat op Scheveningen werd vernoemd naar de stuurman die op 22 januari 1840 met negen andere vissers de zee op ging om de opvarenden van een schip in nood te redden. 

Vijf schipbreukelingen konden gered worden. De reddingsboot sloeg echter om waardoor Kuiper zwaar gewond raakte. Hij stierf een paar uur later om negen uur ‘s avonds in het  Badhuis.

Het verhaal van Willem Kuiper wordt verteld in het boek van Nel Noordervliet-Jol “mijn grootvader Willem Kuiper en zijn familie”

Cornelis Jol

Cornelis Jol

Cornelis Corneliszoon Jol (Scheveningen, 1597 – São Tomé, 31 oktober 1641), bijgenaamd “Houtebeen”, was een admiraal van de West-Indische Compagnie (WIC) tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Als kaper maakte hij veel buit bij zijn overvallen op Spaanse en Portugese schepen, beladen met goud en zilver. Jol werd in de Republiek als een volksheld beschouwd: hij was niet bang uitgevallen, kon navigeren als de beste en behandelde zijn krijgsgevangen menswaardig:

Meer weten?

Cornelis Jol – Wikipedia

Adrien Eugène Maas

Adrien Eugène Maas

Adrien Augène Maas geboren 6 juli 1817 te Rotterdam, zijn vader was Kapitein ter zee en overleed in 1828. De moeder van Maas had in datzelfde jaar een betrekking aanvaard in het Stedelijk Badhuis te Scheveningen om voor haar 11 jarige zoon en haarzelf in hun onderhoud te voorzien. In 1833 pachtte zij het Stedelijk Badhuis, de pacht eindigde omdat er iemand een hogere pachtsom bood. De toen 27-jarige zoon kocht daarop een logement dat hij met succes als badhuis exploiteerde.

In 1854 kocht A.E. Maas 2 bomschuiten en werd dus ook reder. Zijn belangstelling ging uit naar de visserij en hij onderzocht in binnen- en buitenland het gebeuren op het gebied van de visserij. Door de ontmoeting met buitenlanders die gebruik maakten van het Badhuis leerde hij zijn talen goed spreken.

Op 4 juli 1886 overleed Maas te Scheveningen, niet als rijk man met veel schepen. Het was een leven besteed aan de naaste, dat ook veel tegenwerking en teleurstelling heeft gekend.

Zijn begrafenis op woensdag 7 juli 1886 bracht grote rouw op Scheveningen men stond in dubbele rijen langs de kant om hem de laatste eer te bewijzen.

Meer over A.E. Maas kunt u lezen bij de HGVS in de boeken:

  1. Door A.E. Ligthart titel A.E. Maas een groot man in de Nederlandse Visserij. Bijdrage tot de geschiedenis van de logger 1866-1966
  2. Door H. Slechte titel Adrien Eugène Maas De ziener van Scheveningen (1817-1886) no.9 uit Historische reeks Museum Scheveningen

Jacob Pronk

Jacob Pronk

De Scheveninger Jacob Pronk (1762-1838) bouwde een zeebadinrichting, die het begin vormde van het badleven in Scheveningen.

Jacob Pronk speelde een rol bij zowel de vlucht van stadhouder Willem V in 1795 naar Engeland, als bij de terugkomst van diens zoon koning Willem I in 1813. De ondernemende Jacob kreeg in 1818 van koning Willem I een perceel grond om er een badhuis op te bouwen. Door het plaatsen van enige obligaties had Pronk geld voor zijn badhuis bij elkaar gekregen.

Het badhuis bleek een gat in een nieuwe markt. Het liep zo goed dat het Haagse stadsbestuur Jacob Pronk uitkocht. Het pand van badmeester Pronk werd in 1828 afgebroken en er werd een veel groter  Stedelijk Badhuis neergezet,

Meer weten:

  1. www.denhaag.wiki

Pieter Varkevisser

Pieter Varkevisser

Pieter VARKEVISSER (1793-1862) was een Scheveningse reder . Mede-oprichter van het Scheveningse reddingstation van de KNRM. Medeoprichter van de Kamer van Koophandel Den Haag en omstreken. Eerste voorzitter van die instelling in de periode 1853-1862.

Meer weten:

1.Cocheret,A, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor ’s-Gravenhage 1 oktober 1853- 1 oktober 1953.

2. varkevisser.org/varkevisser/allerhande/pietervarkevisser.pdf

Petrus Faassen de Heer

Petrus Faassen de Heer

Dominee Petrus Faassen de Heer was van 1798 tot 1835 predikant op Scheveningen. De dominee kwam een paar jaar na de Franse invasie van 1795 naar Scheveningen om voorman te worden van de protestantse gemeente. De pastorie in de Keizerstraat werd zijn nieuwe woning. De dominee wilde echter meer zijn dan alleen predikant. Hij was sterk oranje-gezind en was ook actief als reder. Daarbij verdiende hij extra bij door het smokkelen van goederen en personen. Hij beheerde namens de protestante gemeente de armenkas en kwam daarbij regelmatig in conflict met de voorman van de Rooms-katholieke bevolking, Theodorus Pansier, die Fransgezind was.

Meer weten:

  1. denhaag.wiki/index.php/nl/cultuur/monumenten/328-koepel-van-faassen-de-heer