Over ons

Mededelingen i.v.m. het coronavirus vindt u op de pagina “Mededelingen i.v.m. coronavirus”

Muzee en dus ook de HGVS studieruimte is nog gesloten i.v.m. de Corona maatregelen.

Wilt U lid worden of informatie neem dan contact op met onze penningmeester Adri vd Zwan hgvspenm@ziggo.nl.

******************************************

De Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen heeft als doel het stimuleren, begeleiden en bundelen van activiteiten rond de studie van de geschiedenis van Scheveningen en vooral van Scheveningse families.

De vereniging is in 1982 opgericht als “Centrum voor Familiegeschiedenis van Scheveningen” door vooral genealogen die onderzoek deden naar Scheveningers en hun families. In de loop der tijd groeide het inzicht dat genealogie niet los gezien kan worden van de lokale geschiedenis. Steeds meer leden  verrichten onderzoek naar aspecten van de geschiedenis van Scheveningen. Daarom zijn begin 2000 de statuten gewijzigd. De vereniging wil een plaats zijn waar iedereen die de geschiedenis van Scheveningen een warm hart toedraagt terecht kan.

Deze website bevat een besloten gedeelte, dat alleen toegankelijk is voor leden van de Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen. Deze hebben inmiddels een wachtwoord ontvangen dat nodig is om toegang te krijgen tot dat besloten gedeelte. Bent u uw wachtwoord vergeten? Mail naar  voorzitter@hgvs.net.