Petrus Faassen de Heer

Dominee Petrus Faassen de Heer was van 1798 tot 1835 predikant op Scheveningen. De dominee kwam een paar jaar na de Franse invasie van 1795 naar Scheveningen om voorman te worden van de protestantse gemeente. De pastorie in de Keizerstraat werd zijn nieuwe woning. De dominee wilde echter meer zijn dan alleen predikant. Hij was sterk oranje-gezind en was ook actief als reder. Daarbij verdiende hij extra bij door het smokkelen van goederen en personen. Hij beheerde namens de protestante gemeente de armenkas en kwam daarbij regelmatig in conflict met de voorman van de Rooms-katholieke bevolking, Theodorus Pansier, die Fransgezind was.

Meer weten:

  1. denhaag.wiki/index.php/nl/cultuur/monumenten/328-koepel-van-faassen-de-heer