Skip to content

Muzee Scheveningen

Het gebouw waar Muzee is gevestigd en dus ook onze vereniging is een oude school gelegen aan de Neptunusstraat 90-92.

De wet op het lager onderwijs stamt uit 1857 en bepaalde dat lager onderwijs een staatszorg zou zijn. Voor die tijd was onderwijs van ondergeschikt belang, de jongens gingen al vroeg varen en voor de meisjes werd het onderwijs als minder belangrijk ervaren.

Toch was er behoefte aan uitgebreider onderwijs en werd de school in 1878 geopend. Het bestond uit 3 delen, de school, het huis van de hoofdonderwijzer en de gymzaal en bood plaats aan 240 leerlingen, zowel jongens als meisjes. De meisjes gingen via de linker deur naar binnen, de jongens via de rechter.

In 1948 veranderde de naam in Neptunusschool voor mulo na een fusie met de handelsulo van de Doornstraat en in 1968 na een volgende fusie met het Johan de Witt Lyceum verhuisde de school naar de Nieuwe Duinweg.

Het gebouw doet vanaf die tijd dienst als Museum, het oudheidkundig en Visserijmuseum en sinds 2006 Muzee Scheveningen.

Website: www.muzeescheveningen.nl

Door Architect Berend Reinders

Jaar 1867

Soort gebouw

Foto Sjaak Boone