Skip to content

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kan je alles lezen over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, de beveiliging van deze gegevens en je rechten op basis van de wet Algemene verordening Gegevensbescherming ( AVG ).

INLEIDING
Voor de H.G.V.S. is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. De H.G.V.S. respecteert jouw privacy, verwerkt jouw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk en doet veel moeite om de privacy van haar leden te beschermen.

De H.G.V.S. verzamelt geen gegevens bij derde partijen, verkoopt, noch verhuurt de ledenlijst aan derden. De enige gegevens die verwerkt worden zijn van de betrokkenen zelf.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?
Persoonsgegeven zijn alle gegevens die direct of indirect tot jou te herleiden zijn. Je kunt hierbij denken aan: naam, adres, maar ook bijvoorbeeld aan je betaalgegevens die bij ons zijn opgegeven.

WELKE PERSOONSGEGEVEN WORDEN VERWERKT?
De H.G.V.S. verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je lid bent van onze vereniging, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Voor- en achternaam.
Geslacht.
Geboortedatum.
Adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch contact.

De H.G.V.S. gebruikt of openbaart geen gevoelige persoonlijke gegevens zoals ras, religie of politieke voorkeuren.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WORDEN JOUW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Voor het uitvoeren van het door jou afgesloten lidmaatschap.
Om met jou in contact te treden en te reageren op eventueel gestelde vragen.
Om je te informeren over zaken omtrent activiteiten.
Om je te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening, bijvoorbeeld: bureauwacht. Voor het verzenden van digitale nieuwsbrieven en het verenigingsblad “Praaiberichten”.

Het anderszins verwerken van jouw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer je ons daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVEN MET DERDEN.
Jouw gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Wij geven jouw gegevens dan ook in principe niet door aan derden, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening of als er een wettelijke plicht op rust.

In de volgende situatie vindt doorgifte aan derden plaats / kan doorgifte aan derden plaatsvinden: voor het verzenden van ons verenigingsblad “Praaiberichten” ,
op grond van wettelijke verplichtingen.

VASTSTELLING EN GOEDKEURING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING.
In de algemene ledenvergadering van de H.G.V.S. van het jaar 2019, is door de leden ingestemd met het in werking treden van deze verklaring. Bij aanpassingen in deze privacyverklaring dient dit te worden geaccordeerd door de algemene ledenvergadering.