Lid worden

Wat krijgt men voor de contributie?

 Gratis toegang tot de documentatie en bibliotheek, zie bijgaande catalogus,

 Contact met andere genealogen,

 Abonnement op de periodiek “Praaiberichten” (3X per jaar),

 Abonnement op digitale Nieuwsbrief,  deelname aan activiteiten als jaarlijkse contactdag en genealogische cafés,

 Gratis toegang tot Muzee tijdens de openingstijden van het HGVS-centrum op vertoon van de lidmaatschapskaart aan de balie

Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 17,50 samen met echtgenoot of partner bedraagt het € 25.00 per jaar.Na uw aanmelding en overmaking van het bedrag op bankrekening NL50 RABO 0368025012 t.n.v. Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen ontvangt u een bevestiging, onze statuten en een lidmaatschapskaart.

 

Zowel Scheveningers als niet-Scheveningers kunnen lid worden door een e-mail te sturen naar de secretaris, onder vermelding van naam, adres, telefoon en e-mailadres of door die gegevens hier in te vullen. Wilt U lid worden of informatie neem dan contact op met onze penningmeester Adri vd Zwan hgvspenm@ziggo.nl

Aanvraag lidmaatschap