Van Aken naar Scheveningen

In 2016 is het boek verschenen “Van Aken naar Scheveningen”. Auteurs daarvan zijn onze leden Fred van der Zwan en Martin Spaans in samenwerking met Edwin Hamelink. Het boek bevat een inventarisatie van de nakomelingen van de in Duitsland geboren chirurgijn Johannes Frederik Baumann, die zich na een loopbaan als matroos en militair arts in Scheveningen heeft gevestigd.  Het boek kan bij de vereniging worden besteld: