Van Aken naar Scheveningen

In 2016 is het boek verschenen “Van Aken naar Scheveningen”. Auteurs daarvan zijn onze leden Fred van der Zwan en Martin Spaans in samenwerking met Edwin Hamelink. Het boek bevat een inventarisatie van de nakomelingen van de in Duitsland geboren chirurgijn Johannes Frederik Baumann, die zich na een loopbaan als matroos en militair arts in Scheveningen heeft gevestigd.  Een kwart van de Scheveningse bevolking is nakomeling. Het boek kan bij de vereniging worden besteld.

Vanuit de kring van genealogen is kritiek geuit over het ontbreken van een parenteel, waardoor het voor niet-genealogen niet eenvoudig is om het verband tussen  de stamvader en zijn nakomelingen te leggen. Voor degenen die het boek al hebben aangeschaft kan het verband tussen de stamvader Baumann en de nakomelingen eenvoudig worden nagezocht in de hier toegevoegde parenteel Baumann.  Dat verband kan ook worden vastgesteld door middel van  voorbeeld zoektocht index voornaam Baumann-Van der Zwan en met behulp van de index op voornaam. Het verband tussen Johannes Frederik Baumann en Sint Elisabeth blijkt uit deze afstammingstabel. Dat geldt voor deze afstammingstabel voor het verband tussen Sint Elisabeth en Karel de Grote.

Nieuwe onderzoeksresultaten

In het tijdschrift GENS GERMANA, nummer 2019-4 / december 2019, is een artikel verschenen getiteld “NIEUWE ONDERZOEKSRESULTATEN”.
Het betreft een artikel over nieuwe / aanvullende kwartierstaat informatie van de Scheveningse chirurgijn Johannes Frederik Baumann en de afstamming van onze voorzitter van deze chirurgijn.
Deze aanvullingen op het boek “Van Aken naar Scheveningen” zijn op HGVS intranet in te zien/te downloaden.