Agenda activiteiten

 

Muzee Zaterdag 16 Maart 2019 Open dag HGVS
Boulevard Vrijdag 24 Mei 2019 Kranslegging vissersnamenmonument
Muzee Zaterdag 25 mei 2019 Algemene Ledenvergadering HGVS
Zaterdag 13 juni 2019 Vlaggetjesdag
Zaterdag 22 juni 2019 Scheveningse dag