Contactgegevens

De Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen streeft haar doelstellingen na in nauwe samenwerking met de Stichting Oud Scheveningen, de beheerder van Muzee Scheveningen. Het Centrum van de vereniging en haar collecties zijn dan ook gehuisvest in het

Muzee Scheveningen
Neptunusstraat 90-92
2586 GT Scheveningen

Het documentatiecentrum van de vereniging is alleen voor leden toegankelijk op zaterdagen van 13.00 TOT 16.00 uur.  Buiten deze tijdstippen kan het documentatiecentrum worden bezocht na voorafgaande afspraak. Voor deze afspraak graag een mail sturen naar:  documentatie@hgvs.net.

Voor overige vragen kunt u gebruik maken van onderstaand formulier:

 

Contactformulier