Logo

Uitgaven

De Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen geeft in samenwerking met haar leden publicaties uit over de geschiedenis van Scheveningen en haar bewoners. Hieronder volgt een overzicht van de publicaties die nog te bestellen zijn. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

U kunt de boeken per e-mail bestellen bij de secretaris van de vereniging. U krijgt uw bestelling dan zo snel mogelijk thuis gestuurd, met bijgevoegd een rekening voor de betaling.


Drie keer per jaar verschijnt het informatie bulletin Praaiberichten. Op de speciale Praaiberichten pagina leest u meer over deze uitgave.Omslag boek Toonen 

Hans Toonen, Nederlands eerste Hollywood-ster: Hein van der Niet alias Frits van Dongen alias Philip Dorn.

Voor de eerste keer te boek gesteld: leven en werk van Philip Dorn, geboren te Scheveningen in 1901 als Hein van der Niet. Zijn naam heeft geschitterd naast die van legendes als Joan Crawford, John Wayne, Irene Dunne en Greer Garson. Het verhaal van een Scheveninger die furore maakte - ontdaan van de mytische webben die de publiciteitsmachine van Hollywood rond de sterren pleegt te weven.


Voor meer informatie over dit boek klik hier!

Prijs van dit boek: € 3,95


{short description of image} 

Gijsbert van der Toorn, Het gebeurde op Scheveningen....

Dit eerste deel van de Historische en Genealogische Reeks Scheveningen is een compilatie van verhalen over het oude Scheveningen door Gijsbert van der Toorn. Onderwerpen zijn onder andere het einde van het zeiltijdperk, het Scheveningen van de oorlog, de eerste reis van hospitaalkerkschip "De Hoop" en de stormramp van 1953. Het geheel is geschreven in de kenmerkende stijl van Gijsbert van der Toorn: onderhoudend en goed verteld, zonder de werkelijkheid geweld aan te doen. Deze combinatie maakt dit een prettig leesbaar en interessant boekje.

Prijs van dit boek: € 5,--


Omslag boek Toet 

N. Toet, De kaart gelezen. Scheveningen 1661-1667.

Een topografische verkenning van het dorp Scheveningen, waarbij een wandeling gemaakt wordt door het Scheveningen in 1667. Aan de hand van notariële en rechterlijke akten, belastingkohieren en transportregisters wordt voor ieder huis vermeld wie er tussen 1660 en 1680 woonden. Uitgangspunt vormt een fragment van een kaart met een ontwerp voor de Oude Scheveningsche weg, zoals getekend door landmeter J. van Swieten in 1667.

Prijs van dit boek: € 8,--


Omslag boek Coenen 

Florike Egmond, Een bekende Scheveninger: Adriaen Coenen en zijn Visboeck.

Deze uitgave gaat over het Visboeck uit 1578 van de Scheveninger Adriaen Coenen. In het Visboeck beschrijft Adriaen Coenen de visserij in de middeleeuwen. Aangezien hij uit Scheveningen kwam, besteedt hij ook aandacht aan het Scheveningen in de 16e eeuw. In het boek wordt veel aandacht besteed aan zaken als het vissen en de vishandel. Aan het eind van het boek volgt nog een beknopte genealogie van de familie Van Schilperoort, waarvan Adriaen Coenen een telg was. In de nationale en internationale pers werd dit boek goed ontvangen.

Prijs van dit boek: € 17,--


Omslag boek Maartense 

Ellen A.L. Maartense, De Katholieke bevolking van Scheveningen. Gezinnen van 1725 tot 1811.

In de door dr. A.W.E. Dek samengestelde "Bevolking van Scheveningen" wordt vooral het gereformeerde deel van de Scheveningse bevolking behandeld. Rooms-Katholieke families komen in deze uitgave nauwelijks voor. Het boek van Ellen Maartense voorziet in deze lacune. Het jaar 1725 is als uitgangspunt gekozen omdat uit archiefbronnen bekend is dat er toen een dertigtal Rooms-Katholieke families op Scheveningen woonden. 

Prijs van dit boek: € 6,--


Omslag boek Van Dongen 

Diverse auteurs, eindredactie M. Spaans Azn.,Door Scheveningen verbonden.

Een Liber Amicorum ter gelegenheid van de 90e verjaardag van Nel Noordervliet-Jol. Een boek met een zeer gevarieerde inhoud over de geschiedenis van Scheveningen en zijn bewoners. Om een indruk te geven volgen hier verschillende titels, zoals De "Duinhuizen"van Dijkhuizen, De koepel van Ds.Petrus Faassen de Heer, Juffrouw Roosje, de engel van Scheveningen, de Scheveningse voorouders van de dochters van Mabel en Friso van Oranje-Nassau, de Scheveningse reders van 1918, Skeijsters straet, de koffiehuishouder of de architect bij de familie Van der Lubbe, kabeljouwverkopers in 1345, Cornelis Gébel-dichter van Scheveningen, een bijzonder Panorama van Scheveningen en de voorouders van Neeltje Jol. Een aanrader voor iedereen die in verschillende aspecten van Scheveningen is verdiept. Het boek is ingebonden en telt 264 pagina's. ISBN 078-90-803711-5-6. Rijk geïllustreerd. De prijs bedraagt € 19,95 en het is te koop bij de Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen, in Muzee Scheveningen en Boekhandel Scheveningen, Keizerstraat 50.


Omslag boek Van Dongen 

Nel Noordervliet-Jol., Scheveningen in oude teksten.

Het boek bevat een bloemlezing uit werken die in een tijdsbestek van meer dan 350 jaar zijn beschreven in velerlei genres,zoals geschreven historie,(reis)beschrijvingen van Britten, Portugezen, Italianen en Fransen, uitboezemingen en gedichten, kortom een rijke variatie in proza en poëzie over talrijke onderwerpen en gebeurtenissen. Over de Scheveningse vijfling, het Kalhuis, het optrekken van de bomschuit, de klederdracht, de vissersman en vissersvrouw, het vertrek en de landing van Prins Willem V in 1795 en zijn landing in 1813, de haringvisserij en andere visvangst, de gevaren van de zee, schipbreuk en redding, het strand en bad. Al met al een opsomming van nagenoeg het gehele (cultuur)historisch erfgoed van Scheveningen. Het boek is ingebonden en telt 184 pagina's .ISBN 078-90-803395-4-5. Rijk geïllustreerd. De prijs bedraagt €17,95 en het is te koop bij de Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen,in Muzee Scheveningen en Boekhandel Scheveningen,Keizerstraat 50.Omslag boek Van Nieuwenhuizen 

Nel Noordervliet-Jol.,150 jaar Schevenings Steunfonds 1860-2010.

.Geschiedenis van de "Vereeniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten betrekkingen van verongelukte Scheveningse visschers" tot de Stichting Schevenings Steunfonds 1860-2010. Het boek is ingebonden en telt 175 pagina's. ISBN 978-90-80339-5-2. Rijk geïllustreerd. De prijs bedraagt € 15,00 en het is te koop bij de Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen, in Muzee Scheveningen en Boekhandel Scheveningen, Keizerstraat 50.

| Home | Algemene informatie | Collecties | Uitgaven | Praaiberichten | Verenigingsnieuws | Links |