Logo

Algemene informatie

| Doelstelling | Bezoekadres | Lidmaatschap | Correspondentieadres |


Doelstelling:

De Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen is een vereniging die zich ten doel stelt het stimuleren, begeleiden en bundelen van activiteiten van hen die zich bezighouden, respectievelijk willen bezighouden, met de bestudering van de geschiedenis van Scheveningen, met nadruk op de geschiedenis van Scheveningse families.

De vereniging werd in 1982 opgericht als club voor genealogen die onderzoek deden naar Scheveningse personen en families. In de loop der tijd groeide deze club (het "Centrum voor Familiegeschiedenis van Scheveningen") uit tot een vereniging van ongeveer 180 leden, van wie genealogie allang niet meer de enige bezigheid was. Veel leden waren ook actief in het onderzoek naar de geschiedenis van Scheveningen in het algemeen. Daarom werd begin 2000 besloten tot een statutenwijziging, om ook deze andere activiteiten goed tot hun recht te laten komen. Hiermee hoopt de vereniging een plaats te zijn waar iedereen die de geschiedenis van Scheveningen een warm hart toedraagt terecht kan.

TopTerug naar boven


Bezoekadres:

De Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen streeft haar doelstellingen na in nauwe samenwerking met de Stichting Oud Scheveningen, de beheerder van Muzee Scheveningen. Het Centrum van de vereniging en haar collecties zijn dan ook gehuisvest in het

Museum Scheveningen

Muzee Scheveningen
Neptunusstraat 90-92
2586 GT Scheveningen

Open op zaterdagen van 13.00 TOT 16.00 uur.

Internet: http://www.muzeescheveningen.nl

TopTerug naar boven


Lidmaatschap

Een ieder, zowel binnen als buiten Scheveningen, die de doelstellingen van de HGVS onderschrijft, kan lid worden door een e-mail te sturen naar de secretaris ,onder vermelding van Naam,adres,telefoon en e-mailadres. Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 17,50 samen met echtgenoot of partner bedraagt het € 25.00 per jaar.Na uw aanmelding en overmaking van het bedrag op bankrekening NL50 RABO 0368025012 t.n.v. Historische en Genealogische Vereninging Scheveningen ontvangt u een bevestiging, onze statuten en een lidmaatschapskaart. Daarna wordt u de hoogte gehouden van de activiteiten van de vereniging en ontvangt u 3x perjaar het informatiebulletin Praaiberichten.

TopTerug naar boven


Correspondentieadres:

Voor alle vragen met betrekking tot de Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen kunt u zich wenden tot de secretaris:

Dhr.Piet de Graaf
E-Mail: pieter.degraaf@ziggo.nl

TopTerug naar boven


| Home | Collecties | Uitgaven | Praaiberichten | Verenigingsnieuws | Links |